ព្រះអាទិត្យអស្តង្គតនៅភូមិខ្ញុំ – Online

ផលិតដោយខេមរាភាពយន្ត ឆ្នាំ១៩៩២ ៦៣នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

នារី និងសីហា ជា​គ្រូពេទ្យ​ព្យាបាល​វះកាត់​អ្នក​របួស​ធ្ងន់ៗ​ដែល​បណ្តាល​មកពី​ការ​ផ្ទុះមីន​នៅ​កម្ពុជា។ សីហា​ដែល​ទើប​នឹង​មកពី​ប្រទេស​បារាំងបានទៅ​ជ្រកកោន​ក្រោម​ដំបូលផ្ទះ​តារា​ដែលជា​គ្រូបង្រៀន។ តារា​បាន​ព្យាយាម​តាម​ចែចង់​សីហាដែល​កំពុង​រស់នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ជាមួយ​ខ្លួន ខណៈដែល​នាង​មាន​ស្វាមី​រួច​ទៅ​ហើយ នោះគឺ​សុក្រ ដែលជា​ជនពិការ​ដោយសារ​សង្គ្រាម…។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី​២៦ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ វេលាម៉ោង​​៥​ល្ងាច នៅលើ​ទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • June 26, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday