គម្រោង ១ ដុល្លារ – Online

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍ Online នឹងត្រឡប់មកជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងសប្ដាហ៍នេះជាមួយនឹងចំណីចក្ខុថ្មី នោះគឺកម្រងភាពយន្តឯកសារខ្លីៗចំនួន ១០ ក្រោមគម្រោងដែលមានឈ្មោះថា "មួយដុល្លារ" របស់មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។ ភាពយន្តទាំងនេះនឹងរំលេចពីបញ្ហាដែលយើងកំពុងជួបប្រទះដូចជា ប្រវតិ្តសាស្ត្រ បេតិកភណ្ឌសិល្បៈ បរិស្ថាន...។

ក្រោយពីការបញ្ចាំងភាពយន្តចប់ យើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅលើកម្មវិធី Zoom ដែលយើងនឹងអញ្ជើញផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងក្នុងគម្រោងនេះឱ្យមកចូលរួមជាមួយពួកយើង ហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាកិច្ចពិភាក្សានេះ ឬក៏ចោទជាសំណួរទៅកាន់ពួកគាត់បាន តាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់។

សូមកុំភ្លេចតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០ ចាប់ពីម៉ោង ៥ ល្ងាចតទៅ នៅលើទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។ លោកអ្នកអាចរីករាយទស្សនាពីគ្រប់ទីកន្លែង ឬគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នក។

avatar
  • April 18, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday