គម្រោង ១ ដុល្លារ

ដោយសមិទ្ធករភាពយន្ត ៦ រូប, ធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរ

គម្រោង ១ ដុល្លារ ជាគម្រោងផលិតភាពយន្តឯកសារ ផ្ដួចផ្ដើមដោយសមិទ្ធករភាពយន្ត រិទ្ធី ប៉ាន់។ ស៊េរីនៃគម្រោងនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយសមិទ្ធករភាពយន្តដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលដោយមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា និងគាំទ្រដោយ Cambodian Film Commission (CFC)។ ភាពយន្តលើកឡើងជុំវិញបញ្ហាដែលយើងកំពុងជួបប្រទះ ៖ ប្រវតិ្តសាស្ត្រ បេតិកភណ្ឌសិល្បៈ បរិស្ថាន ការកែប្រែសង្គម…។

“រស់ដោយសារខ្មោច” ដោយ ងឿម ផល្លី, “ស្បែកជើង” ដោយ ចេវ ឌឿន, “នំផ្អែម” ដោយ លី យូអ៊ី, “រស់ព្រោះគុនខ្មែរ” ដោយ សុខ ចាន់រ៉ាដូ, “វាលស្រែជីវិត” ដោយ ចេង សុជាតិ, “អ្នកប្រមាញ់” ដោយ វណ្ណ សុជាតា, “មគ្គុទេសក៍ក្មេង” ដោយ ងឿម ផល្លី

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • January 31, 2020 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club