ជញ្ជីងគ្មានស្រមោល វគ្គ៦ ភាគបញ្ចប់ – Online

ផលិតដោយ​មណ្ឌល​ព័ត៌មាន​ស្រ្ដី​កម្ពុជា, ឆ្នាំ​២០១១ ៥៥នាទី ភាសា​ខ្មែរ

នេត្រា​ជា​ប្អូនស្រី​របស់​ភ័ក្រ្ដណា។ នាង​មាន​សង្សារ​ឈ្មោះ​បូរៈ។ នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​នៃ​ក្ដី​ស្រឡាញ់ នេត្រា​ត្រូវ​បូរៈ​បោកបញ្ឆោត​លក់​ទៅឱ្យ​ហាង​ម៉ាស្សា​មួយ​ដែលជា​ផ្ទះ​បនស្រី។ ដួង ស្រីម៉ាច ម្ចាស់​ហាង​ម៉ាស្សា បង្ខំ​នាង​ឱ្យ​រួមភេទ​ជាមួយ​ភ្ញៀវ​ឈ្មោះ​ទូភិន។ ក្រោយមក នេត្រា​ត្រូវបាន​ជួយ​សង្រ្គោះ​ឱ្យ​រួចផុត​ពី​ផ្ទះ​បន​ពេស្យា។

ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១ វេលាម៉ោង​​៥​ល្ងាច នៅលើទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • August 17, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Weekday