ដានស្រអាប់

ដឹកនាំដោយ ខុន រក្សា, ពៅ មនោ, ជើយ រីកគីដេវីដ, ២០២០, ១១នាទី, ភាសាព្នង និងខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

បើទោះជា​ពិការ​ភ្នែកម្ខាង និង​មាន​របួស​ផ្លូវចិត្ត​ព្រោះតែ​សង្គ្រាម​រាប់ឆ្នាំ និង​ការទម្លាក់​គ្រាប់បែក​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក​ក៏ដោយ ដំរី​មេណាង​នៅតែ​ព្យាយាម​រស់​បន្តទៀត​ដោយ​ទទួលបាន​ការ​អាណិត​ស្រលាញ់ និង​ថែទាំ​ពី ច្រិត ដា ដែលជា​ហ្មដំរី​ម្នាក់​ក្នុងខេត្ត​មណ្ឌលគិរី។

avatar