កិច្ចពិភាក្សាជាមួយសិល្បករ ៖ «ចាកចេញ៣ថ្ងៃ»

វាគ្មិន លោកម៉ក់ រ៉េមីស្សា​

ក្នុងឱកាសនេះ លោកម៉ក់ រ៉េមីស្សា ដែលជាកុមារម្នាក់នៅសម័យខ្មែរក្រហម នឹង​ចែក​រំលែក​អំពី​ស្នា​ដៃ​ថតរូប​ថ្មី​របស់​លោក​ក្រោម​ចំណង​ជើង​ថា«ចាកចេញបីថ្ងៃ» ដែល​និយាយ​អំពី​ការជម្លៀស​ប្រជាជន​ចេញ​ពី​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​នៅ​ឆ្នាំ១៩៧៥។ លោក​នឹង​ពន្យល់​ថា​តើ​ហេតុអ្វី​លោក​ធ្វើ​គម្រោង​នេះ​ឡើង និង​ថា​តើ​លោក​ចាប់​​ផ្ដើម​​​ធ្វើ​​វា​​ដូច​ម្ដេច។ លោក​ម៉ក់ រ៉េមីស្សា ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ជា​អ្នក​ថតរូប​​​​​​​​​​​​​​​ខ្មែរ​ដ៏​ជោគ​ជ័យ​បំផុត​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​រួម​អាជីព​វ័យ​ស្របាល​លោក។ សព្វថ្ងៃ លោក​គឺ​ជា​អ្នកថត​រូប-អ្នក​កាសែត ឲ្យ​ទី​ភ្នាក់​ងារ​ព័ត៌មាន​រូបថត​សហគមន៍​អឺរ៉ុប (EPA) រូបថត​របស់​លោក​តែងតែ​មាន​វត្តមាន​លើ​សារព័ត៌​មាន​អន្តរជាតិ​ជា​ញឹកញាប់។
បន្ទាប់​ពី​បទបង្ហាញ នឹងមានសំណួរ-ចម្លើយ។
កម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅជាភាសាខ្មែរ។

ចូលរួមដោយសេរី!

avatar
  • March 27, 2015 · 6:00 pm
  • Bophana Center
  • Conferences