តើដំណើរការសន្តិភាពអាចស្ថិត ស្ថេរដែរឬទេ ពេល អ.ស.ប ចាកចេញ?

ដឹកនាំដោយអេលីហ្សាប៊ែត ដ្រឺវីយ៉ុង និងប៊្រុយណូ ការ៉ែត ៥០នាទី ឆ្នាំ១៩៩៣ ភាសាខ្មែរ

បទយកការណ៍នេះ ត្រូវបានចាក់ផ្សាយ​ក្នុង​ខណៈ​​ពេល​ដែល​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ ចាក​ចេញ​ពីកម្ពុជា ។ ដោយ​រងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ពួក​ខ្មែរក្រហម អនាគត​នយោបាយ​​របស់​ប្រទេស​នេះ គឺ​មិន​ច្បាស់​លាស់។​ ស្របគ្នានេះ​អសន្តិសុខ​​ងាយ​កើត​ឡើង ដោយ​​សារ​កង្វះ​មធ្យោបា​យ​ផ្នែក​យោធា។ ទាំង​អស់​នេះ​រួម​ចំណែក​ធ្វើ​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​សន្តិភាព និង​ការ​បង្រួប​បង្រួម​ជាតិ​ទៅ​ជា​ផុយ​ស្រួយ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • October 21, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday