បាឋកថា

ការអភិរក្សឯកសារសោតទស្សន៍ និង ការប្រកួតប្រជែងនៅយុគសម័យឌីជីថល

ដោយ​លោក​ បណ្ឌិត Dietrich Schüller

ការមកដល់នៃបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធឌីជីថលក្នុងឆ្នាំ១៩៨០ មាន​ឥទ្ធិពល​យ៉ាង​ខ្លាំង​នៅ​ក្នុង​ការ​ផលិត ចែកចាយ និង​ការពារ​ឯកសារ​​ជា​សំឡេង និង​វីដេអូ។។ ផល​វិបាក​ការ​រក្សា​គំរូ​បុរាណ​ដោយ​ការ​រក្សា​ទុក​ទម្រ​ដើម​សឹក​រេច​រិល​ក្នុង​កំឡុង​ឆ្នាំ១៩៩០ ដោយ​ជំនួស និង​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​ការ​រក្សា​ខ្លឹម​សារ​តាម​រយៈ​ការ​ផ្លាស់​ទីកន្លែង ដែល​អាច​ទៅ​រួច​ជាមួយ​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​មិន​បាត់បង់​នូវ​ការ​ថត​ចម្លង​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​នៃ​ខ្លឹមសារ​របស់​វេទិកា​រក្សា​ទុក​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល​មួយ​ទៅ​កាន់​មួយ​ផ្សេង​ទៀត។ គំរូ​រក្សា​ទុក​ថ្មី​នេះ​ត្រូ​វ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​រួច​​ហើយ​ចំពោះ​បណ្ណ​សារ​សំឡេងក្នុងកំឡុងឆ្នាំ១៩៩០បន្ត​ជា​បណ្ណ​សារ​វីដេអូ និង​បច្ចុប្បន្ន​ចូល​ជា​បណ្ណ​សារ​ភាពយន្ត។ ឯកសារ​ស្ទាបស្ទង់​មតិ​អំពី​ស្ថានភាព​នា​ប៉ុន្មាន​ទសវត្សរ៍​ចុងក្រោយ និង សន្និដ្ឋាន​ថា​បច្ចុប្បន្ន ចំពោះ​ឯកសារ​ជា​សំឡេង និង​វីដេអូ នៅ​តែ​ស្ថិត​ក្នុង​ខ្សែអាត់​នៅឡើយ ដែល​នៅ​មិនទាន់​បម្លែង​ទៅ​ជា​ស្តុក​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​បាត់បង់ ព្រោះ​បរិក្ខារ​ដែល​ឆ្លើយ​តប​នឹង​ល័ក្ខ​ខ័ណ្ឌ​​ប្រតិ​បត្តិ​ការ គឺ​មាន​ភាព​រួច​ខ្លី​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក។ ហានិភ័យ​ដ៏​ធំ​បំផុត និង​បញ្ហា​ចោទ​ចំពោះ​អង្គ​ការ​យូ​ណេស្កូ គឺ​ជា​ឯក​សារ​ត្រឹម​ត្រូវ​នៃ​វប្បធម៌ និង​ចម្រុះ​ភាព​ភាសា​វិទ្យា ខ្សែ​អាត់​សំឡេង និង​វីដេអូ ដែលធ្វើឡើងកាលពី៦០ឆ្នាំមុន ឋិត​នៅ​តូច ជាក់ស្ដែង​សមុច្ច័យ​នៅ​ស្ទើរ។

បាឋកថា​ ជា​ភាសា​អង់គ្លេស និង​មាន​ការ​ពិភាក្សា​បន្ទាប់​ពី​បទ​បង្ហាញ ។
ចូល​រួម​​ដោយ​សេរី !

avatar
  • February 24, 2015 · 6:00 pm
  • Bophana Center
  • Conferences