ផ្នូរគ្មានឈ្មោះ

ដឹកនាំដោយរិទ្ធី ប៉ាន់ ឆ្នាំ២០១៨ រយៈពេល១១៥នាទី ភាសាបារាំងនិងខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

នៅក្នុងការរុករកចុងក្រោយរបស់លោករិទ្ធីប៉ាន់ អំពីផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា។ ក្មេងប្រុសអាយុ១៣ឆ្នាំម្នាក់ដែលបាត់បង់គ្រួសារ និង សាច់ញាតិជាច្រើន ចាប់ផ្តើមស្វែងរកផ្នូររបស់អ្នកស្លាប់ទាំងនោះ។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា

avatar
  • January 28, 2023 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday