ភ្ញៀវកិត្តិយស លោក ជៀប សុវិជា្ជ

នាយកមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញ និងទទួលការថតភាពយន្តនៅកម្ពុជា (CFC)

ការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្ត «ដូចតែខុសគ្នា» (២០០៩) របស់លោក Detlev Duck
កិច្ចពិភាក្សាជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស

ទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃ !
សូមស្វាគមន៍​ទាំង​អស់​គ្នា​ !

ក្លិបភាពយន្ត
គឺជាកម្មវិធីមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា ដែលផ្តល់ឱកាសសម្រាប់​ការជជែកពិភាក្សាគ្នា និងការពិចារណា​លើបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងភាពយន្ត
​ដោយ​អម​ជាមួយ​ការ​ចាក់​បញ្ចាំង​ភាពយន្ត​ និង​សិក្ខាសាលា​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។

កម្មវិធី​នេះ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅរៀងរាល់ពីរ​សប្តាហ៍​ម្ដង គឺ​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង ២ រសៀល

avatar
  • September 27, 2014 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club