ចោរលួចកង់

ដឹកនាំដោយ វីតតូរីយ៉ូ ដឺ ស៊ីកា ឆ្នាំ ១៩៤៨ រយៈពេល ៨៩ នាទី ភាសាអ៊ីតាលី មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

បុរសតោកយ៉ាកម្នាក់ មានចិត្តរំភើបត្រេកអរជាខ្លាំង នៅពេលដែលគាត់រកបានការងារធ្វើ ជាអ្នកព្យួរផ្ទាំងរូបភាពជុំវិញទីក្រុងរ៉ូម ដែលរងការខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្រ្គាម។ ប្រពន្ធរបស់គាត់ បានលក់របស់របរក្នុងផ្ទះ ដើម្បីលោះយកកង់របស់គាត់មកវិញពីហាងបញ្ចាំ ទើបគាត់អាចធ្វើការងារថ្មីនោះបាន។ ប៉ុន្តែ ចៃដន្យអាក្រក់ កង់របស់គាត់បែរជាត្រូវគេលួចបាត់ ហើយការងារថ្មីរបស់គាត់នឹងត្រូវចប់ បើគាត់មិនអាចរកឃើញចោរលួចកង់នោះទេ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • October 19, 2018 · 2:30 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club