ភាពយន្តឯកសារចំនួន ២ នឹង​ត្រូវ​​បញ្ចាំង​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍នេះ

១. «រដូវផ្កាត្នោត»
ដឹកនាំដោយ ម៉ៅ អាយុទ្ធ និង លីម ក្វាងង៉ុក ឆ្នាំ ១៩៨០ រយៈពេល ២៤ នាទី ភាសាខ្មែរ
ភាពយន្តឯកសារនេះបង្ហាញអំពីដើមត្នោត ៖ លក្ខណៈទូទៅរបស់ដើមត្នោត តាំងពីការដាំ រហូតដល់ការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីដើមត្នោត។ យើងក៏នឹងឃើញពីដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃ របស់ប្រជាជននៅតាមទីជនបទស្រែចម្ការ និងភាពរស់ឡើងវិញនៃទីក្រុងភ្នំពេញ ក្រោយរបប ប៉ុល ពត។

២. «កម្ពុជារស់ឡើងវិញ»
ដឹកនាំដោយ ង៉ែត សាម៉ន និង អៀវ បណ្ណាការ ឆ្នាំ ១៩៨៥ រយៈពេល ៣៦ នាទី ភាសាខ្មែរ
ជាភាពយន្តឯកសារក្រោយរបប ប៉ុល ពត ស្តីអំពីការរៀបចំឡើងវិញនៃរចនាសម្ព័ន្ធសិក្សា និងការបើកទ្វារដំណើរការសាកលវិទ្យាល័យឡើងវិញ។ ក្នុងនោះក៏មានបង្ហាញពីការជួសជុលប្រាសាទអង្គរវត្ត និងដំណើរទស្សនាចររបស់ក្រុមនិស្សិតខ្មែរ នៅឯទីក្រុងមូស្គូ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • October 27, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday