ភាពយន្តឯកសារចំនួន ២ នឹង​ត្រូវ​​បញ្ចាំង​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍នេះ

១. «ម្លប់ដើមជ្រៃ»
ដឹកនាំដោយ ព្រំ សុភី ឆ្នាំ ១៩៩៥ រយៈពេល ២០ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរបារាំងរត់ពីក្រោម
លោក ម៉ៅ គិន រំឭកអនុស្សាវរីយ៍ដ៏រស់វើក នៃបណ្ណាល័យជាតិក្រុងភ្នំពេញ មុន អំឡុង និងក្រោយរបបខែ្មរក្រហម។ គាត់ព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតរបស់សៀវភៅ នៅប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងបារម្ភដល់ការចូលអានរបស់អ្នកជំនាន់ក្រោយ ក្នុងនាមជាបុគ្គលិកចាស់របស់បណ្ណាល័យ។

២. «សាត្រាស្លឹករឹត»
ដឹកនាំដោយ សុខ សុផល ឆ្នាំ ២០០១ រយៈពេល ១៧ នាទី ភាសាខ្មែរ
សាត្រាស្លឹករឹត មានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌា ដោយផលិតចេញពីស្លឹក ដើមទ្រាំង។ សាត្រានេះ គឺជាគម្ពីរដើម ដែលចាស់ៗបុរាណបានចារទុក និងអាចរក្សាទុកបានយូរឆ្នាំ។ សាត្រាស្លឹករឹត ក៏បានចូលរួមចំណែកថែរក្សា ការចងចាំរបស់ប្រទេសផងដែរ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • September 22, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday