ខ្សែភាពយន្ដ Ateliers Varan ៖ ខ្ញុំបានរួចផុតពីសង្គ្រាម… – Online

ដឹកនាំ​ដោយ ព្រំ មេសា ឆ្នាំ​១៩៩៤-១៩៩៥ រយៈពេល​២៨​នាទី ភាសា​ខ្មែរ មាន​អក្សរ​បារាំង​រត់ពីក្រោម

បុរស​អតីត​ទាហាន​ម្នាក់​មាន​មុខរបរ​ជាអ្នក​ឡើង​ត្នោត និង​មាន​កូន​៣​នាក់​ក្នុង​បន្ទុក។ គាត់​បាននិយាយ​ពី​ភាព​ឈឺចាប់​ក្នុងពេល​ដែល​គាត់​ធ្វើជា​ទាហាន។ ពេល​កូន​របស់​គាត់​ធំ​ឡើង គាត់​មិនចង់ឱ្យ​ពួកគេ​ធ្វើជា​ទាហាន​ដូចគាត់​ឡើយ។

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​១៧ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ វេលាម៉ោង​​៥​ល្ងាច នៅលើ​ទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • June 17, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Weekday