ជញ្ជីងគ្មានស្រមោល វគ្គ៤-៥ ភាគ២ – Online

ផលិតដោយ​មណ្ឌល​ព័ត៌មាន​ស្រ្ដី​កម្ពុជា, ដឹកនាំដោយ ឆេង សុវណ្ណា, និពន្ធ​ដោយ អ៊ុច ថាវី, រឿង សាគិរី និង អ៊ូច វណ្ណា, ឆ្នាំ​២០១០ ២៧នាទី ភាសា​ខ្មែរ

អ្នកស្រី​សូសែង ម្ដាយមីង​របស់​សារ៉េត បាន​ទៅរក​មេធាវី​ចិន្ដា​ឱ្យ​ជួយ​ការពារ​ក្ដី។ ចិន្ដា​បាន​ពន្យល់​គាត់​ពី​ការ​ទទួលខុសត្រូវ​ក្រៅ​កិច្ចសន្យា​ដែល​ពូខន​អាចនឹង​ត្រូវ​ប្រឈមមុខ​នៅក្នុង​សំណុំរឿង​ឡាន​បុកសេះ​នេះ។ នៅទី​បំផុត ពូខន​ក៏​សម្រេចចិត្ត​សុំ​ផ្សះផ្សា​ជាមួយ​អ្នកស្រី​សូសែង។

ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ វេលាម៉ោង​​៥​ល្ងាច នៅលើទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • June 15, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Weekday