ខ្មែរក្រហម ការចងចាំនិងរូបភាព – Online

២០ ឧសភា ជាទិវាជាតិនៃការចងចាំ។ ដើម្បីចូលរួមរំឭកនូវការចងចាំ នៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍នេះ មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណានឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនូវខ្សែភាពយន្តឯកសារចំនួន ២ រឿងដែលនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថា "តើការចងចាំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បច្ចុប្បន្នកាលយ៉ាងណា?"

- ក្រឡេកមើលអាស៊ី : កម្ពុជាស្វែងរកការពិតនៃបទឧក្រិដ្ឋរបស់ពួកខ្មែរក្រហម, ផលិតដោយ Rui Miyashita រយៈពេល ២៨ នាទី ឆ្នាំ ២០១១ ភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម
- ការចងចាំនិងរូបភាព ជាបទពិសោធន៍មួយរបស់កម្ពុជា, ផលិតដោយ Franco Lolli Gomez រយៈពេល ២៦ នាទី ឆ្នាំ ២០០៧ ភាសាខ្មែរ

ភាពយន្តទាំងពីរនេះនឹងបញ្ចាំងតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ ចាប់ពីម៉ោង ៥ ល្ងាចតទៅ។ លោកអ្នកអាចទស្សនាបានពីគ្រប់ទីកន្លែង​ ឬគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់។

avatar
  • May 23, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday