ឈូកក្នុងបឹងភក់ ភាគ១ – Online

ផលិតដោយអង្គការឆេមស៍ (CHEMS), ឆ្នាំ២០១២, ៤០នាទី ភាសាខ្មែរ

ស៊ីថូ​ជា​នារី​ស្អាត​ដាច់គេ​ក្នុង​ភូមិ​បឹង ហើយ​មាន​បុរស​ជាច្រើន​តាម​សុំ​ស្រលាញ់​នាង ប៉ុន្តែ​នាង​មាន​គូកំណាន់​ចិត្ត​រួច​ទៅហើយ នោះ​គឺ​កុសល។ កុសល​ជា​និស្សិត​ផ្នែក​កសិកម្ម រៀន​នៅឯ​ភ្នំពេញ។ ថ្ងៃមួយ កុសល​ធ្វើដំណើរ​មកលេង​ភូមិកំណើត ហើយ​ក៏​មកដល់​ផ្ទះ​ចំ​ពេលដែល​ឪពុកចុង​គេ​កំពុង​តែ​ស្រវឹង ហើយ​ឈ្លោះគ្នា​ជាមួយ​ម្ដាយខ្លួន។ ឪពុកចុង​កុសល​ក៏មាន​កូនប្រុស​បង្កើត​ម្នាក់ដែរ នោះគឺ​វុធ ដែលមាន​ចរិត​កោងកាច​ដូច​ឪពុក​របស់​គេ​ដែរ។

ថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១ វេលាម៉ោង​​៥​ល្ងាច នៅលើ​ទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • August 31, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Weekday