កិច្ចពិភាក្សា “ការឆ្លុះបញ្ចាំងលើប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរក្រហមពីទស្សនវិស័យនៃយុវជនជំនាន់ក្រោយ”

វាគ្មិន ៖ លោកស្រី ឱម យុវណ្ណា, លោក កែវ សីហា, កញ្ញា អ៊ឹម សិលា, និងលោក សាំង ណាន

ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់សិល្បករ និងតំណាងអង្គការវប្បធម៌ កិច្ចពិភាក្សាមួយស្តីពីតួនាទី និងឥទ្ធិពលនៃសិល្បៈ និងវប្បធម៌ នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្នុងដំណើរការនៃការព្យាបាល និងសំណងជំងឺចិត្ត បន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍។

វាគ្មិនចំនួន ៤ រូបនឹងចូលខ្លួនមកបង្ហាញអំពីទស្សនវិស័យរបស់ពួកគេទៅលើបញ្ហានេះ ដែលមានដូចជា ៖ លោកស្រី ឱម យុវណ្ណា គ្រូបង្ហាត់របាំបុរាណនៅមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនាដសាស្ដ្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ, លោក កែវ សីហា មន្ដ្រីផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនៅអង្គការក្ដីករុណា, កញ្ញា អ៊ឹម សិលា និស្សិតផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ, និងលោក សាំង ណាន សិល្បករផ្នែកគំនូរ។

ចូលរួមដោយសេរី

រូបភាព ៖ “របាំផ្កាស្លា” ដោយក្រុមសិល្បៈសុភីលីន ២០១៧

avatar
  • March 12, 2019 · 4:00 pm
  • Bophana Center
  • Conferences