អ្នកស្រែ

ដឹកនាំដោយ ប៉ាន់ រិទ្ធី ឆ្នាំ ១៩៩៤ រយៈពេល ១២៤ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរបារាំងរត់ពីក្រោម

ភាពយន្តនេះនិយាយពីជីវិតគ្រួសារប្ដីប្រពន្ធមួយគូ ដែលមានកូនស្រីដល់ទៅ ៧ នាក់។ ការធ្វើស្រែធ្វើឲ្យជីវិតពួកគេមានភាពមមាញឹក មានភាពរីករាយ មានជំនឿសាសនា និងអាចរស់រានបាន…។ ដីស្រែតូច សមាជិកគ្រួសារច្រើន កូនៗកាន់តែធំ លំនឹងគ្រួសារក៏ចុះទន់ខ្សោយ។ គ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យមួយកើតឡើង ហើយវដ្ដនៃជីវិតក៏វិលទៅរកសេចក្ដីស្លាប់។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • February 23, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday