ភាពយន្តខ្លី S-Express: កម្ពុជា ២០១៩

៤ រឿង/៥៤ នាទី

កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ពីភាពយន្តខ្លី S-Express ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០២ ដោយ យូនី ហាឌី (សិង្ហបុរី) អាមៀរ មូហាម៉ាដ (ម៉ាឡេស៊ី) និងឆាលីដា អ៊ូប៊ុមរុងជីត (ថៃ)។ នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំក្នុងទម្រង់ជាកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ពីភាពយន្តខ្លីដែលធ្វើឡើងនៅថ្នាក់តំបន់។

រហូតមកដល់ពេលនេះ S-Express នៅតែជាចំណុចតែមួយគត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ពីភាពយន្តខ្លីដែលតភ្ជាប់បណ្តាប្រទេសទាំងនេះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ សម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗដែលចូលរួម គម្រោង S-Express ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានអត្ថន័យខុសៗគ្នា ហើយក៏ជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍភាពយន្តខ្លីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី ១៧ ហើយ ចាប់តាំងពី S-Express ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមដំបូង ហើយនៅតែជាចលនាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការផលិតខ្សែភាពយន្តខ្លីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយនឹងបណ្តាញដ៏អស្ចារ្យគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល។

មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាសូមបង្ហាញខ្សែភាពយន្ដខ្លីដល់ទៅ ៤៧ ពីប្រទេសអាស៊ានទាំង ១០ កម្ពុជា – សិង្ហបុរី – ម៉ាឡេស៊ី – វៀតណាម – ថៃ – មីយ៉ាន់ម៉ា – ឥណ្ឌូនេស៊ី – ប្រ៊ុយណេ – ហ្វីលីពីន – ឡាវ។

avatar
  • March 17, 2020 · 11:10 am
  • Bophana Center
  • CIFF