គម្រោងលំហកម្ពុជា ៖ មិនមែន Rock ’n’ Roll ធម្មតា

ផលិតដោយ ម៉ាក អេបែល រយៈពេល ៧៥ នាទី ឆ្នាំ ២០១៥ ភាសាខ្មែរ និងមានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ដំណើររឿងកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ ពេលដែលតន្រ្តីករជនជាតិអូស្រ្តាលី ជូលៀន ពូលសុន ឮសំឡេងដ៏អស្ចារ្យរបស់នារីជនបទក្រីក្រម្នាក់ឈ្មោះ ស្រីធី នៅក្នុងហាងខារ៉ាអូខេមួយកន្លែងនាទីក្រុងភ្នំពេញ។ សំឡេងតន្រ្តីលាន់ឡើងកន្រ្តាក់អារម្មណ៍ទស្សនិកជនអមដោយបទភ្លេងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ៦០ និង ៧០ ដែលជាយុគសម័យមាសនៃតន្រ្តីកម្ពុជា។ ខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលចំណាយពេលថតអស់រយៈពេលជាង ៥ ឆ្នាំនេះនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីរឿងរ៉ាវរបស់ក្រុមអ្នកសម្តែងដែលខំប្រឹងយកឈ្នះភាពក្រីក្រ ការបាក់ស្បាត និងភាពខ្មៅងងឹតនៅកម្ពុជា។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • February 15, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday