កំលោះទាំងបីទៅប៉ៃលិន – Online

ផលិតដោយអង្គការឆេមស៍ ឆ្នាំ ២០១២ រយៈពេល ៦៥ នាទី ភាសាខ្មែរ

ជាប្រភេទរឿងកំប្លែងបណ្ដាលឱ្យផ្ទុះសំណើចផ្ទួនៗគ្នា។ បុរសបីនាក់ជួបគ្នាដោយចៃដន្យពេលធ្វើដំណើរទៅខេត្តប៉ៃលិនរួមគ្នា ដើម្បីស្វែងរកការងារនៅទីនោះ។ ពេលទៅដល់ ពួកគេបានជួបប្រទះនឹងរឿងរ៉ាវនានា ជាពិសេសគឺបញ្ហាសុខភាព។ ភាពសប្បាយរីករាយ ស្នេហា ឧបសគ្គ លាយឡំនឹងការភ័យអរ បង្កើតជាព្យុះសំណើចតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់។
រឿងនេះចូលរួមសម្ដែងដោយលោក ដួង សុខគា ឌីជេឃ្លាំង នឹងក្រុមកំប្លែងនាយពែកមី។

avatar
  • July 11, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday