ភក្តីស្នេហ៍

ផលិតដោយ អ៊ីវ៉ុង ហែម រយៈពេល ៧១ នាទី ឆ្នាំ ១៩៧៣ ភាសាខ្មែរ

ភក្ដី និងម្ដាយបាននាំគ្នាភៀសខ្លួនពីតំបន់សង្រ្គាមចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញ។ ពេលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញ ភក្ដីគ្មានលុយ គ្មានការងារ គ្មានចំណេះ គ្មានជម្រក និងគ្មានចំណីអាហារអ្វីទាំងអស់ ព្រមទាំងម្ដាយរបស់នាងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ និងទើបពិការភ្នែកដោយសារសង្រ្គាមទៀតផង។ នាងត្រូវស្ដ្រីម្នាក់ប្រើល្បិចក្នុងរូបភាពជួយសង្រ្គោះនាងឲ្យមានជម្រក តែតាមពិត ស្រ្ដីម្នាក់នេះមានបំណងលក់ភក្ដីឲ្យទៅពួកសេដ្ឋីៗ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • February 22, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday