ភាពយន្តឯកសារចំនួន ២ នឹង​ត្រូវ​​បញ្ចាំង​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍នេះ

១. «ជីវប្រវត្តិរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តម សីហនុ»
ផលិតដោយ ខេមរាភាពយន្ដ រយៈពេល ៣២ នាទី ភាសាខ្មែរ
ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់បារាំង រហូតទទួលបានឯករាជ្យភាពទឹកដី។ នេះគឺជាមោទកភាពដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងកិច្ចចរចាមួយដ៏ពេញលេញ ប្រកបដោយជោគជ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសបារាំង ដោយមិនមានការបង្ហូរឈាម និងការទទួលបានប្រាសាទព្រះវិហារពីប្រទេសថៃមកវិញ ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេស។

២. «ការសាកល្បងថតកុនកម្ពុជា»
ផលិតដោយ ហ្សង់ ព្យែរ ហ្សង់សេន ឆ្នាំ ១៩៦៩ រយៈពេល ៣០ នាទី ភាសាខ្មែរ
នេះជាការថតកុនសាកល្បងរបស់លោក ហ្សង់ ព្យែរ ស្ដីពីកម្ពុជា។ ភាពយន្តនេះបង្ហាញអំពីវិស័យផ្សេងៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • November 10, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday