អ្នកអង្គក្សត្រិយ៍ La Vicomtesse audone និងអ្នកម្នាង Mahéne – Online

ផលិតដោយ សម្ដេច នរោត្តម សីហនុ ឆ្នាំ២០០៧ ២២នាទី ភាសាខ្មែរ

លោក​ឡាយ៉ុង និង​នាង​ម៉ាហេន ជា​សង្សារ​នឹងគ្នា។ ពួកគេ​រួមគំនិត​គ្នា​បោកប្រាស់​លោកតា​ហិនរិយ៉ូ ដែលជា​ឥស្សរជន​មហា​ពុករលួយ​ម្នាក់ ដើម្បី​យក​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ពីគាត់។ គម្រោងការ​អាក្រក់​នេះ បាន​ប្រព្រឹត្តិទៅ​ដោយ​នាង​ម៉ាហេន​យល់ព្រម​រៀបការ​នឹង​លោកតា​ហិនរិយ៉ូ។ តែ​ក្នុង​គំនិត​លោកតា​ហិនរិយ៉ូ គាត់​បាន​រៀបចំ​ចាត់ចែង​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​គាត់​ជា​ពីរផ្នែក​គឺ ៥០​ភាគរយ​ឱ្យទៅ​កូនស្រី​គឺនាង​អូដូន និង​៥០​ភាគរយ​ទៀត​ឱ្យនាង​ម៉ាហេន។ តើ​នឹងមាន​រឿងរ៉ាវ​អ្វី​កើតឡើង​បន្ដទៀត?

ថ្ងៃអង្គារ ទី​៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង​​៥​ល្ងាច នៅលើ​ទំព័រ Facebook (Bophana Center) និង YouTube channel (Bophana Center)។

avatar
  • April 6, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Weekday