៧៨. កិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកគ្រូ ប៉ាន ម៉ូនីដា និងអ្នកស្រី ភួរ គឹមយ៉េង

រយៈពេល ៣៥’២២ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៩
ទីកន្លែង : រាជធានីភ្នំពេញ

ក្នុងសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម អ្នកស្រី ភួរ គឹមយ៉េង ត្រូវបានគេជ្រើសរើសឱ្យចូលក្នុងកងទ័ពនារីក្លាហាន ដោយមានការហាត់បាញ់កាំភ្លើង និងការហាត់សមផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនដែលបានចូលក្នុងសមរភូមិម្ដងណាឡើយ។ ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម អ្នកស្រីត្រូវបានគេជម្លៀសឱ្យទៅនៅខេត្តកំពង់ចាម ហើយគេក៏បានដាក់ឱ្យគាត់ធ្វើការនៅតាមសហករណ៍។ ក្នុងពេលនោះ អ្នកស្រីមិនបានរស់នៅជួបជុំគ្នាជាមួយគ្រួសារទេ។ ដោយសារអ្នកស្រីជាប្រជាជនថ្មី​ អ្នកស្រីតែងតែមានគេតាមដានជាប់ជានិច្ច។ យ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកស្រីតែងតែខិតខំធ្វើការដោយមិនហ៊ានសម្រាកឡើយ ដើម្បីគេចឱ្យផុតពីការតាមដាន និងការសម្លាប់របស់ពួកខ្មែរក្រហម។