៧៩. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក ប៊ូ ចន្ថា និងអ្នកស្រី សឿ​ នួន

រយៈពេល ២៩’៣៦ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៩
ទីកន្លែង : តាកែវ

នាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម អ្នកស្រី សឿ​ នួន ប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការ​។ ចូលដល់របបខ្មែរក្រហម អ្នកស្រីមិនត្រូវបានគេជម្លៀសទៅណានោះទេ។ ក្រោយមក អ្នកស្រីត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឱ្យរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីអ្នកស្រីបច្ចុប្បន្ន​។ អ្នកស្រីក៏ត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាត់តាំងឱ្យកាប់ដី លើកទំនប់ ហើយការហូបចុកមិនដែលបានគ្រប់គ្រាន់ម្ដងណាឡើយ។ នៅពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំ អ្នកស្រីក៏បានវិលត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីវិញ។