៨០. កិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកគ្រូ ណុប ចន្ទ្រា និងអ្នកស្រី គង់ ជា

រយៈពេល ៤២’៣០ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៩
ទីកន្លែង : តាកែវ

នាសម័យអាណានិគមនិយមបារាំង អ្នកស្រី គង់ ជា មានអាយុ ១០ ឆ្នាំ។ ម្តាយរបស់អ្នកស្រីមានមុខរបរលក់ដូរបន្តិចបន្តួច ចំណែកឪពុកអ្នកស្រីធ្វើនំបញ្ចុករែកលក់។ ក្នុងសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម គ្រួសារអ្នកស្រីមានជីវភាពក្រីក្រ ហើយក្នុងរបប លន់ នល់ អ្នកស្រីឃើញតែការទម្លាក់គ្រាប់បែក ហើយគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់សុទ្ធតែមានរណ្តៅលេណដ្ឋាន។ ចូលមកដល់សម័យខ្មែរក្រហម គេប្រើឱ្យអ្នកស្រីលើកលាមកទៅចាក់បំពេញក្នុងរណ្តៅ ធ្វើស្រែ ច្រូតស្រូវ ហើយក្រោយមកគេឱ្យគាត់ទៅធ្វើអង្ករទៀត។