៨១. កិច្ចសន្ទនារវាងលោកគ្រូ ហែម ធែល និងអ្នកស្រី សោម សួរ

រយៈពេល ៤៨’៣៦ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៩
ទីកន្លែង : កំពង់ធំ

អ្នកស្រី សោម សួរ កើតនៅឆ្នាំ ១៩៥៣ នៅភូមិត្នោត ខេត្តកំពង់ធំ។ នាសម័យខ្មែរក្រហម គាត់ជាប្រជាជនចាស់ និងជាកសិករ។ នៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះ ពួកខ្មែរក្រហមបានឱ្យគាត់ធ្វើជីសម្រាប់ទុកដាក់បន្លែ រហូតដល់ពេលគាត់សម្រាលកូន ទើបគាត់បានសម្រាក។ សាច់ញាតិរបស់គាត់មិនត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់ឡើយ តែកូនប្រុសគាត់ម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ។