មហាឫសីប្រស់ខ្លា​

សមិទ្ធិករភាពយន្ត ​៖ លោក​ រឿន ណារិទ្ធិ​

ភាពយន្ត​ខ្លី / ៣២ ​នាទី / ២០១០

ផលិតកម្ម ​៖ មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណា ​/ ផលិត​កម្មបុប្ផាណា​
ក្រោម​ការ​ឧបត្ថម្ភពី ​៖ ក្រសួង​ការ​បរទេស​​អាមេរិក​

សង្ខេបរឿង ​៖
«មហាឫសីប្រស់ខ្លា» គឺជាភាពយន្តខ្លីមួយសម្រាប់កុមារ និងសម្ដែងដោយកុមារ។ រឿងនេះយកលំនាំតាមរឿងនិទានប្រជាប្រិយខ្មែរមួយ។ ខ្លា និងមហាឫសីបាននាំគ្នាទៅស្វែងរកអ្នកកាត់សេចក្ដីឲ្យ។ ខ្លាចោទថា ឥសីចំណាស់បានមកដាស់វាឲ្យភ្ញាក់ ដែលតាមពិត ឥសីបានប្រស់ជីវិតខ្លាឲ្យរស់សោះ។ ខ្លាមិនសុខចិត្ត គំរាមចង់ស៊ីឥសីជាអាហារ។ អ្នកទាំងពីរមិនសុខចិត្តក៏នាំគ្នាទៅរកអ្នកកាត់ក្ដីឲ្យជាបន្តបន្ទាប់ ដូចជាសត្វឆ្កែចចក សត្វគោ សត្វស្វា... ដើម្បីរកអាជ្ញាកណ្ដាលដែលកាត់សេចក្ដីប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យ។


avatar