ពិព័រណ៍រូបថតសហគមន៍

ពីថ្ងៃទី ៨ ដល់ទី ២៩ វិចិ្ឆកា ២០១៦

សម្ពោធពិព័រណ៍ម៉ោង ៩ព្រឹក

«សហគមន៍ – អភិវឌ្ឍន៍ – សេរីភាព» គឺជា​ប្រធាន​បទ​ថ្មី​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​ពិព័រណ៍​រូប​ថត​សហគមន៍ ដែល​នឹង​រៀប​ចំ​ឡើង ដោយ​អង្គការ​អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍ (ហៅកាត់ថា ប៊ីស៊ីវី) ក្នុង​គោល​បំណង ចូល​រួម​លើក​កម្ពស់​សិទ្ធិ​សេរីភាព​សហគមន៍​មូល​ដ្ឋាន​ក្នុង​ការ​បញ្ចេញ​មតិ ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី ៨ ដល់ ២៩ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦ នេះ​ត​ទៅ។ រូប​ថត​ចំនួន​៣០ មក​ពី​ខេត្ត​ចំនួន​៩ ដូចជា៖ ភ្នំពេញ ព្រះវិហារ កំពង់ធំ ក្រចេះ រតនគីរី កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ស្ពឺ ពោធិសាត់ និងបាត់ដំបង។ រូបថត​ទាំង​នេះ​ថត​ដោយ​សហគមន៍​មូល​ដ្ឋាន​ផ្ទាល់ ដោយ​ប្រើ​ឧបករណ៍​ថត​រូប​សាមញ្ញ ប៉ុន្តែ​បង្កប់​ទៅ​ដោយ​អត្ថន័យ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​តថភាព​ជាក់​ស្តែង​នូវ​ជីវភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ និង​សង្គម​របស់​ពួកគេ។

ទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃ!

avatar
  • November 8, 2016 · 9:00 am
  • Bophana Center
  • Exhibitions