បទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យមួយពីប្លង់ថតភាពយន្ត

ដោយលោក រុន សុខហេង អ្នកគ្រប់គ្រងប្លង់រូបភាព, ធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស

លោក រុន សុខហេង ជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្លង់រូបភាពដ៏ជំនាញមួយរូប ដែលមានបទពិសោធន៍ជាង ៨ ឆ្នាំមកហើយ។ ជាពិសេស នៅក្នុងភាពយន្ត លោកមានជំនាញផ្នែកបច្ចេកទេសប្លង់ថត។ លោកជាអ្នកធ្វើការឯករាជ្យជាមួយនឹងគម្រោងជាច្រើនដូចជា ស្ប៉តពាណិជ្ជកម្ម ភាពយន្តខ្នាតខ្លី ភាពយន្តខ្នាតធំ ព្រមទាំងវីដេអូចម្រៀង។

អ្វីដែលលោកចង់បង្ហាញយើងទាំងអស់គ្នា គឺបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ Movi ឬ Ronin (ឧបករណ៍ទប់លំនឹងរូបភាព) និងបច្ចេកទេសប្លង់ថតមួយចំនួន។ នេះពិតជាពិសេសណាស់សម្រាប់អ្នកដែលឧស្សាហ៍ថតឈុតឆាកដែលមានចលនាច្រើន។

ចូលរួមដោយសេរី

avatar
  • September 13, 2019 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club