ប្រវត្តិសង្ខេបអំពីក្បាច់គុណល្បុក្កតោ – វគ្គ១

ដឹកនាំដោយ ដានីញែល ពែររីយ៉េ ឆ្នាំ ២០១០ រយៈពេល ៥២ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរបារាំងរត់ពីក្រោម

ការហ្វឹកហាត់ក្បាច់គុណល្បុក្កតោនៅសាលាគុណល្បុក្កតោភ្នំពេញ ដែលដឹកនាំដោយគ្រូដ៏ល្បីម្នាក់ ឈ្មោះសាន គឹមស៊ាន។ ប្រវត្តិក្បាច់គុណល្បុក្កតោ ចាប់ផ្ដើមនៅសម័យខ្មែរ-មន នៅសតវត្សរ៍ទី១០។ នៅពេលនោះ ដើម្បីការពារដីធ្លី សត្វចិញ្ចឹម និងក្រុមគ្រួសារ ពួកកសិករបានចេញទៅសង្កេតមើលសត្វព្រៃនៅក្នុងព្រៃជ្រៅនៃប្រទេសកម្ពុជា។ អ្នកប្រយុទ្ធនឹងសត្វតោទាំងនោះបានទាញយកបច្ចេកទេសនៃការការពារខ្លួន និងការវាយប្រហារស្រដៀងនឹងកាយវិការរបស់សត្វខ្លា ដំរី ក្រពើ...

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • September 7, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday