ភាពយន្តចំនួន ៣ នឹង​ត្រូវ​​បញ្ចាំង​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍នេះ

១. «ដីខ្លាញ់ប្រមាញ់ជីវិត»
ផលិតដោយ មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា ឆ្នាំ ២០១៧ រយៈពេល ១៨ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម
នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម យុវជន យុវនារី នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការ។ បើមិនរៀបការមានន័យថា ប្រឆាំងបដិវត្តន៍។ ជនរងគ្រោះម្នាក់រៀបរាប់ពីជីវិតរបស់ខ្លួន ក្រោមការឆបោករបស់ខ្មែរក្រហមដែលបង្ខំរូបគាត់ឲ្យរៀបការ ស្ថិតក្នុងតំបន់ដីខ្លាញ់ដ៏ឈឺចាប់ ខ្លោចផ្សា...

២. «ព្រីងចុងមែក»
ផលិតដោយ មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា រយៈពេល៣៧នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម
ជនជាតិវៀតណាមមួយគ្រួសារ ជួបប្រទះការគំរាមកំហែងជីវិតពីកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម។ ម្ល៉ោះហើយ ឪពុកក្នុងគ្រួសារនោះបានធ្វើអត្តឃាតខ្លួន ដើម្បីសង្រ្គោះប្រពន្ធ និងកូនឲ្យរួចផុតពីការកាប់សម្លាប់ទាំងគ្រួសារ។ តើដំណើររឿងនោះមានសភាពយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ?

៣. «ការបះបោររបស់ជនជាតិចាមនៅភូមិស្វាយឃ្លាំង»
ផលិតដោយ មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា រយៈពេល៧នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម
ជនជាតិចាមរស់នៅភូមិស្វាយឃ្លាំង ខេត្តកំពង់ចាម មិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរជីវិតតាមបដិវត្តន៍របស់ខ្មែរក្រហមឡើយ។ ពួកគេបានទទួលរងការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ ត្រូវបង្ខំឲ្យស្លៀកពាក់ខ្មៅ និងរស់នៅតាមបែបសមូហភាពជាដើម...

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • September 14, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday