បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ប្រទេសកម្ពុជា – Online

ដឹកនាំដោយ នុត ណារ៉ាង ឆ្នាំ​១៩៩៣ ១១៨​នាទី ភាសាខ្មែរ

ផ្នែក​នីមួយៗ​នៃ​ឯកសារ​នេះ​ផ្ដោត​ទាំងស្រុង​លើ​វប្បធម៌​និង​ប្រវត្តិសាស្រ្ដ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុងនោះ​រួមមាន​ការ​បង្ហាញ​អំពី​ប្រាសាទ​បុរាណ តំបន់​បេតិកភណ្ឌ និង​វប្បធម៌​អរូបី។ ឯកឧត្តម នុត ណារ៉ាង បាន​ពន្យល់​ពី​សារសំខាន់​នៃ​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ ព្រមទាំង​យុទ្ធសាស្រ្ដ​សម្រាប់​ការ​អភិរក្ស និង​អភិវឌ្ឍ​ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១ វេលាម៉ោង​​៥​ល្ងាច នៅលើ​ទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • August 7, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday