យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះមានគ្រោះថ្នាក់ – Online

ផលិតដោយ​យូនីសេហ្វ (UNICEF) ឆ្នាំ​១៩៩៦ ១១​នាទី ភាសា​ខ្មែរ មាន​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់ពី​ក្រោម

សត្វ​ទន្សាយ​មួយ អាយុ​១០០០​ឆ្នាំ មាន​ប្រាជ្ញា​ណាស់។ គេ​បានជួប​ហេតុការណ៍​ជាច្រើន​ដែល​អាច​បង្ហាត់បង្ហាញរឿង​ទាំង​នោះដល់​កុមារា កុមារី​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក។ នៅ​កម្ពុជា សត្វ​ទន្សាយ​ដ៏​អស្ចារ្យ​នេះ​បាន​ពន្យល់​ក្មេងៗ​ពី​គ្រោះថ្នាក់​នៃ​គ្រាប់មីន និង​យុទ្ធភណ្ឌ​មិនទាន់​ផ្ទុះ​ដែល​មាន​គ្រោះថ្នាក់។

ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ​​២០២១ វេលាម៉ោង​​​៥​​ល្ងាច នៅលើទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • August 5, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Weekday