ជញ្ជីងគ្មានស្រមោល វគ្គ៦ ភាគ២ – Online

ផលិតដោយ​មណ្ឌល​ព័ត៌មាន​ស្រ្ដី​កម្ពុជា, ឆ្នាំ​២០១១ ៤៥នាទី ភាសា​ខ្មែរ

ក្នុង​ស្ថានីយ​វិទ្យុ​មួយ បុគ្គលិក​ស្រ្ដី​ភាគច្រើន​ជួបប្រទះ​វិបត្តិ​ដ៏​ធ្ងន់ធ្ងរ​នៅពេល​ពួកគេ​មាន​ផ្ទៃពោះ។ តាម​ច្បាប់​មាតុភាព ស្រ្ដី​អាច​ឈប់សម្រាក​៣​ខែ និង​ទទួលបាន​ប្រាក់ខែ​៥០% ក្រោយពេល​សម្រាល​កូនរួច ប៉ុន្ដែ​ក្នុង​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​រវាង​បុគ្គលិក​និង​ស្ថានីយ​វិទ្យុ​នោះ មិនបាន​អនុវត្ត​តាម​ច្បាប់ការងារ​ទាំងស្រុង​ឡើយ។

ថ្ងៃអង្គារ ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១ វេលាម៉ោង​​៥​ល្ងាច នៅលើទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • August 10, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Weekday