មីនគ្រោះថ្នាក់ – Online

ផលិតដោយ​យូនីសេហ្វ (UNICEF) ឆ្នាំ​១៩៩៦ ១១​នាទី ភាសា​ខ្មែរ មាន​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់ពី​ក្រោម

ក្មេងៗ​មួយក្រុម​នាំគ្នា​លេង​បិទពួន​នៅក្នុង​តំបន់​ដែល​សម្បូរដោយ​គ្រាប់មីន។ សំណាងល្អ ពួកគេ​បាន​ជួប​ប្រទះ​សត្វ​ទន្សាយ​ដ៏​អស្ចារ្យ​មួយ។ សត្វ​ទន្សាយ​ប្រញាប់​នាំ​ក្មេងៗ​ចាកចេញ​ពី​តំបន់​គ្រោះថ្នាក់ ហើយ​នាំ​ពួកគេ​មកកាន់​ទីកន្លែង​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ។ បន្ទាប់មក សត្វទន្សាយ​បាន​បើក​កញ្ចក់​ទិព្វ ពន្យល់​ប្រាប់​ពួកគេ​ពី​គ្រោះថ្នាក់​នៃ​គ្រាប់មីន។

ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ​​២០២១ វេលាម៉ោង​​​៥​​ល្ងាច នៅលើទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • August 12, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Weekday