ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ៖ ការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង ០០២/០២

ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ ខាងមុខនេះ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្ដដ៏សំខាន់មួយ នោះគឺជាការប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ដែលប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ខ្មែរក្រហម ២ រូប គឺ ខៀវ សំផន និង នួន ជា។ មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា នឹងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ការប្រកាសសាលក្រមនេះ នៅក្នុងបរិវេណនៃមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើង ដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីការស្វែងរកយុត្ដិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះ ហើយនេះក៏ជាវេទិកាសម្រាប់សាធារណៈជនផងដែរ។ ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង ០៩:៣០ នាទីព្រឹកតទៅ រហូតដល់ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់។

ចូលរួមដោយសេរី

រូបថតដោយ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)

avatar
  • November 16, 2018 · 9:30 am
  • Bophana Center
  • App Learning