ព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយវជ្រយាននៅប្រទេសកម្ពុជាសម័យបុរាណ

ដោយលោក សួន សុភ័ក្ត្រា អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកបុរាណវិទ្យា

ជា​ទូទៅ គេ​ស្គាល់ថា​ព្រះពុទ្ធសាសនា​មាន​ពីរ​និកាយ​ធំៗ​ គឺ​ហីនយាន និង​មហាយាន ចុះ​វជ្រយាន​នេះ​ជា​អ្វី​ដែរ​? តើ​អ្វី​ជា​លក្ខណៈ​កំណត់​របស់​និកាយ​នេះ​? បទបង្ហាញ​នេះ​និយាយ​អំពី​ព្រះពុទ្ធសាសនា​និកាយ​វជ្រយាន​ (ពេជ្រយាន) ដែល​មាន​វត្តមាន​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ សម័យ​អង្គរ​ ដោយ​ផ្ដោត​ទៅលើ​ភស្តុតាង​បុរាណវិទ្យា​ និង​សិលាចារឹក​នៅ​សតវត្ស​ទី​១០​។ បទបង្ហាញ​នេះ​ដកស្រង់​ពី​អត្ថបទ​សារណា​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ​បុរាណវិទ្យា​ នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រសិល្បៈ​។

ធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរ
ចូលរួមដោយសេរី

avatar
  • December 13, 2018 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Conferences