ស្រមោលអង្គរ

ដឹកនាំដោយ ព្យែរអូស្ការ ឡឺវី និង បារបារ៉ា ស្ពីតហ្ស័រ, ឆ្នាំ១៩៩៧, រយៈពេល៥៥នាទី, ភាសាខ្មែរ

ក្រោយ​សង្រ្គាម​ជាច្រើន​ទសវត្ស អង្គរ​នៅតែ​ជា​ទីកន្លែង​សក្ការៈ​របស់​ខ្មែរ។ ឯកសារ​នេះ​ត្រូវបាន​ថត​នៅ​តំបន់​អង្គរ ដោយ​បង្ហាញពី​ការ​ជួបប្រសព្វ​គ្នា​រវាង​កម្ពុជា​អតីតកាល និង​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន។ ជាមួយនឹង​អ្នក​បុរាណវត្ថុវិទ្យា អ្នក​ស្រាវជ្រាវ និង​កសិករ​នៅខេត្ត​សៀមរាប ភាពយន្ត​នេះ​នឹង​នាំ​យើង​ទៅកាន់​ប្រវត្តិ​អរិយធម៌​ខ្មែរ។

យើង​មាន​កន្លែង​អង្គុយ​ចំនួន​១៥​ដែល​ទំនេរ។ សូម​ផ្ញើសារ​មកកាន់ Facebook page របស់​យើង (Bophana Center) ដើម្បី​កក់កន្លែង​អង្គុយ។ ចូលរួមដោយសេរី។

avatar
  • February 13, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday