រាត្រីកំណាព្យ “ផ្លូវតូច”

រៀបចំកម្មវិធីដោយ ក្រុមស្លាបប៉ាកកាខ្មែរ

រាត្រីកំណាព្យ “ផ្លូវតូច” មានគោលបំណងលើកកម្ពស់កំណាព្យខ្មែរ ពិសេសផ្តោតលើទំនាក់ទំនងរវាងកំណាព្យ និងរូបភាព។

ក្នុងវគ្គអាន យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញកវី អ្នកនិពន្ធ សិល្បករ និងទស្សនិកជន ភ្ជាប់មកជាមួយនូវរូបភាពនានា ដូចជារូបថត ឬ រូបទេសភាព ដែលអ្នកស្រលាញ់ ដែលលោកអ្នកអាចអានជាមួយកំណាព្យ រឿងខ្លី ឬសំបុត្រចាស់ៗ ដែលអ្នករក្សាទុកមកជាមួយ។ មិនថារូបភាព វីដេអូភាពយន្ត ឬស្នាដៃសំណេរនោះទេ វត្ថុទាំងនោះសុទ្ធតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្នកផ្ទាល់ ទាក់ទងនឹងអារម្មណ៍ មនោសញ្ចេតនា និងទស្សនៈផ្សេងៗ។

នៅចុងម៉ោង យើងនឹងមានវេទិកាពិភាក្សាគ្នាអំពីអន្តរកម្មរវាងរូបភាព និងអក្សរសិល្ប៍ ថាតើវាអាចបំពេញន័យឲ្យគ្នាបានបែបណា និងផ្តល់ទស្សនទានល្អៗបែបណាខ្លះដល់យើង។

ចូលរួមដោយសេរី

avatar
  • July 19, 2019 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club