នាដកាទី ១០

ដឹកនាំដោយ សាលី អ៊ីនគ្លីតុន ឆ្នាំ ១៩៩៣ រយៈពេល ៥២ នាទី ភាសាអង់គ្លេស

មានតែសិល្បករម្នាក់ក្នុងចំណោម ១០ នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចរួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម។ ក្នុងនាមជាសិល្បការិនីម្នាក់ ក្នុងចំណោមអ្នកសិល្បៈដែលនៅមានជីវិត លោកយាយ ឯម ធាយ បានត្រឡប់មកបង្កើតក្រុមរបាំបុរាណឡើងវិញ ក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហម។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • February 2, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday