រូបពីរចិត្តមួយ – Online

ផលិតដោយ​អង្គការ​ឆេមស៍ ឆ្នាំ​២០១០ ​៦៨​នាទី ភាសា​ខ្មែរ មាន​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់ពីក្រោម

អំពើហិង្សា​មិនមែន​មានតែ​ផ្លូវកាយ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ក៏មាន​ផ្លូវចិត្ត​ទៀតផង។ បូរមី​បាន​ជួប​ប្រទះ​បញ្ហា​នេះ ព្រោះ​ឪពុកម្ដាយ​នាង​មិន​និយាយ​រក​គ្នា​សោះ​អស់​រយៈពេល​ជាង​១០​ឆ្នាំ។ នាង​បាន​ព្យាយាម​រក​វិធី​ដើម្បី​បញ្ឈប់​អំពើហិង្សា​ផ្លូវចិត្ត​ក្នុង​គ្រួសារ​របស់​នាង។

ថ្ងៃ​​សៅរ៍ ទី​​២៤ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០២១ វេលាម៉ោង​​​៥​ល្ងាច នៅលើ​​ទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • April 24, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday