ប្រាំអង្គ – Online

ដឹកនាំ​ដោយ ចាន់ លីដា, នាង កាវិច, សៅ សុភ័ក្ត្រ, យស់ កាតង់, ឈួន សារិន, ឆ្នាំ​២០១០ រយៈពេល​៩១​នាទី ភាសា​ខ្មែរ មាន​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់ពីក្រោម

នេះជា​ស្នាដៃ​របស់​សិស្ស​រៀន​ថត​ភាពយន្ត​ឯកសារ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណា។ ពួកគេ​បាន​បង្ហាញពី​បញ្ហាប្រឈម​ក្នុងសង្គម ព្រមទាំង​ដំណោះស្រាយ​នៃ​បញ្ហា​ទាំងនោះ​នៅក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត​ចំនួន​៥​ដែល​ពួកគេ​បានផលិត ក្នុងនោះ​រួមមាន៖

១. My Yesterday Night ដោយ ចាន់ លីដា
២. A Scale Boy ដោយ នាង កាវិច
៣. A Blurred Way of Life ដោយ សៅ សុភ័ក្ត្រ
៤. A Pedal Life ដោយ យស់ កាតង់
៥. I Can Be Who I Am ដោយ ឈួន សារិន

ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី​​២២ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០២១ វេលាម៉ោង​​​៥​ល្ងាច នៅលើ​ទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • April 22, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Weekday