ភាពយន្ត​របស់​មណ្ឌល​ព័ត៌មាន​ស្រ្ដីកម្ពុជា: ជីវិត​ស្ត្រី​វ័យក្មេង – Online

ផលិតដោយ​មណ្ឌល​ព័ត៌មាន​ស្រ្ដី​កម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៦ ភាសា​ខ្មែរ

១. ត្រើយស្រណោះ
ផលិតដោយ​មណ្ឌល​ព័ត៌មាន​ស្ត្រីកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៦ រយៈពេល​៣៤នាទី ភាសា​ខ្មែរ
“ត្រើយស្រណោះ” បង្ហាញពី​ជីវិត​របស់​កម្មការិនី​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា។ ដោយសារ​គ្រួសារ​ខ្វះខាត ស្ត្រី​វ័យក្មេង​ភាគច្រើន​បាន​បោះបង់ចោល​សាលារៀន​នៅ​ជនបទ​មក​ធ្វើការ​នៅក្នុង​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​ឯទីក្រុង ដោយមាន​ចំណេះដឹង​តិចតួច។ នួន​បាន​ជ្រុលខ្លួន​ដេក​ជាមួយ​មិត្តប្រុស​នាង​ដែលជា​កូន​អ្នកមាន​នៅទីក្រុង ហើយនាង​ក៏បាន​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​ដោយ​មិនដឹង​ខ្លួន។ អនាគត​នាង​បាន​ប្រឡាក់ប្រឡូស​ទាំងវ័យក្មេង…។

២. ក្ដាមសក
ផលិតដោយ​មណ្ឌល​ព័ត៌មាន​ស្ត្រី​កម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៦ រយៈពេល២១នាទី ភាសាខ្មែរ
ភាពយន្ត​នេះ​រៀបរាប់​ពី​ជីវិត​ក្មេងស្រី​ម្នាក់​ដោយ​ប្រៀបធៀប​ទៅនឹង​ជីវិត​របស់​ក្ដាមសក។ សិទ្ធី​ត្រូវបាន​គេ​ចាប់រំលោភ​កាលនាង​នៅពី​ក្មេង។ ឪពុកម្ដាយ​នាង​មិនខ្វល់​នឹងនាង​ឡើយ។ នាងបាន​ឆ្លងកាត់​បទពិសោធ​ជីវិត​ល្វីងជូរចត់​ដែលនាង​មិនអាច​បំភ្លេច​បាន។ នៅទី​បំផុត សិទ្ធី​ក៏បានសក​ចេញពី​សម្បក​ចាស់​របស់​ខ្លួន…។

avatar
  • December 5, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday