ភាពយន្ត​របស់​មណ្ឌល​ព័ត៌មាន​ស្រ្ដីកម្ពុជា: សហគមន៍​រុងរឿង – Online

ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្ដីកម្ពុជា

១. មេឃុំ​ស្ត្រី និង​ការអភិវឌ្ឍ​សហគមន៍
ផលិតដោយ​មណ្ឌល​ព័ត៌មាន​ស្ត្រីកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៦ រយៈពេល​១៥នាទី ភាសា​ខ្មែរ មាន​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់​ពី​ក្រោម
បន្ទាប់ពី​ស្វាមីស្លាប់​នៅឆ្នាំ​១៩៨៩ អ្នកស្រី កឹម ស៊ុនណារី ចេះ​បែងចែក​ពេលវេលា​រវាង​ការងារ​ផ្ទះ និង​នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ។ នៅផ្ទះ អ្នកស្រី​ទទួល​បន្ទុក​ថែរក្សា​ម្ដាយ​ចាស់ជរា និង​កូនៗ។ នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ អ្នកស្រី​ចូលរួម​យ៉ាងសកម្ម​នៅក្នុង​ការងារ​អភិវឌ្ឍ​សហគមន៍​ទៅតាម​គោល​នយោបាយ​វិមជ្ឈការ នៅលើ​វិស័យ​អប់រំ កសិកម្ម យែនឌ័រ និង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។

២. មេឃុំស្ត្រី
ផលិតដោយ​មណ្ឌល​ព័ត៌មាន​ស្ត្រីកម្ពុជា រយៈពេល​៨នាទី ភាសា​ខ្មែរ
អ្នកស្រី ហៀង សុផល មេឃុំ​មេព្រីង ស្រុក​បាធាយ ខេត្ត​កំពង់ចាម រៀបរាប់​ពីជីវិត និង​បទពិសោធ​របស់​អ្នកស្រី​នៅក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​សហគមន៍។

៣. ការ​ប្រើប្រាស់ EM លើដំណាំ
ផលិតដោយ​មណ្ឌល​ព័ត៌មាន​ស្ត្រីកម្ពុជា រយៈពេល​៧នាទី ភាសា​ខ្មែរ
កសិករ​ពីរនាក់​ចែករំលែក​បទពិសោធ​ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់​ជី EM ក្នុង​ចម្ការ​របស់​ពួកគេ។ លោកជុំ ញ៉ ដាំ​ដំណាំ​ក្រូច​ពោធិ៍សាត់ នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង និង​លោក ឡុង ហាន់ ដាំស្រូវ​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង។

avatar
  • December 12, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday