២. កិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រី ចាន់ ផៃ

រយៈពេល ១៨’២៥ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៧
ទីកន្លែង : ពោធិ៍សាត់

អ្នកស្រី ចាន់ ផៃ រៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីរឿងរ៉ាវជីវិតក្រោមរបបខ្មែរក្រហម ថាតើគាត់ត្រូវគេឱ្យប្ដូរកន្លែងរស់នៅពីមួយទៅមួយយ៉ាងដូចម្ដេច?ដោយសារតែគោលនយោបាយកសិកម្មរបស់ខ្មែរក្រហម តើខ្មែរក្រហមបំបែកគាត់ចេញពីស្វាមីយ៉ាងដូចម្ដេច? តើគាត់ឈឺចាប់យ៉ាងណានៅពេលត្រូវគេបង្ខំឱ្យរៀបការជាមួយបុរសផ្សេង? និងថាតើវាកម្សត់បែបណានៅពេលគាត់ត្រូវខ្មែរក្រហមចាប់ដាក់គុក ហើយបានមើលឃើញពីទារុណកម្មផ្លូវភេទដែលពួកអ្នកទោសជាស្ត្រីបានទទួលរង?