៦. កិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រី ចឹក សុផា

រយៈពេល ១៤’៥០ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៧
ទីកន្លែង : បាត់ដំបង

អ្នកស្រី ចឹក សុផា មានបងប្រុសម្នាក់ និងប្អូនស្រីម្នាក់។ អ្នកស្រីរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាមួយនឹងឪពុក នៅពេលដែលខ្មែរក្រហមបានឈ្នះសង្គ្រាមលើរបប លន់ នល់។ ដូចប្រជាជនកម្ពុជាដទៃទៀតដែរ គ្រួសាររបស់អ្នកស្រីត្រូវបានខ្មែរក្រហមបញ្ជូនទៅព្រៃរនាម។ ឪពុករបស់អ្នកស្រីបានស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ ឯបងប្រុសរបស់អ្នកស្រីត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់ ដោយពួកគេបានចោទប្រកាន់គាត់ថាជាភ្នាក់ងារសេអ៊ីអា។ អ្នកស្រីត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឱ្យរៀបការ ហើយក្រោយមកស្វាមីរបស់អ្នកស្រីក៏ត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាប់យកទៅសម្លាប់ចោល។