៣៧. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក ជាង ផារ៉េន និងលោកយាយ សូរ ហ៊ាន

រយៈពេល ១៧’៤៣ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

លោកយាយ សូរ ហ៊ាន មានបងប្អូន ៤ នាក់ និងមានកូន ៨ នាក់។ ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម លោកយាយមិនត្រូវបានគេជម្លៀសចេញពីភូមិស្រុករបស់លោកយាយទេ។ លោកយាយធ្វើការនៅក្នុងក្រុមស្ដ្រី ដោយធ្វើស្រែចម្ការ ដកស្ទូង ជាដើម។ នៅក្នុងភូមិដែលលោកយាយរស់នៅ ចាប់ផ្ដើមមានការកាប់សម្លាប់ប្រជាជនតាំងពីពេលដែលពួកនិរតីចូលមកដល់។